Witamy
na stronie internetowej

naszej parafii!

 

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA
 

Październik to miesiąc różańcowy. W tym roku polecajmy Bogu za wstawiennictwem Maryi Królowej Różańca Świętego sprawę pokoju na świecie, a także módlmy się w intencji rodzin.

Krajowy moderator Żywego Różańca ks. Szymon Mucha zaapelował o modlitwę różańcową w intencji pokoju na świecie. Wezwał wszystkich członków Żywego Różańca w Polsce, ale również ludzi dobrej woli, aby w październiku każdego dnia ofiarowali dodatkowo jeden dziesiątek Różańca - tajemnicę Ukoronowania Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi, w intencji pokoju. Równocześnie przypomniał, że wiele razy w historii świata modlitwa różańcowa ratowała od wojny i przynosiła pokój. Dzisiaj, gdy w krajach Bliskiego Wschodu, na Ukrainie i w wielu zakątkach ziemi toczą się walki i giną nie tylko żołnierze, ale i cywile - kobiety i dzieci, módlmy się na różańcu.

Na apel ks. Szymona Muchy odpowiedzą Papieskie Dzieła Misyjne. - Podczas naszych spotkań będziemy przekazywać tę informację. Nasze inicjatywy podejmowane w październiku będą związane z intencją modlitwy o pokój - zapowiada ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem" mówi o potędze i wartości modlitwy różańcowej.

Bardzo często kraje misyjne, którymi opiekują się Papieskie Dzieła Misyjne, są objęte wojną domową. Powracający do Polski misjonarze, dzieląc się doświadczeniem pracy na misjach, nierzadko mówią o tragedii wojny, prześladowaniach. Równocześnie podkreślają wielką siłę modlitwy, którą czują i która daje im duchowe wsparcie.

Do gorliwej modlitwy różańcowej w październiku w intencji pokoju i rodzin wezwał też ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Przypomniał, że w liście o Różańcu św. Jan Paweł II nauczał, iż w tradycji Kościoła istniały dwie szczególne intencje modlitwy różańcowej: wołanie o pokój na świecie i błogosławieństwo dla rodzin. - Obydwie intencje są dziś niezwykle aktualne - podkreśla ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Małgorzata Bochenek/Nasz Dziennik

Źródło: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/pazdziernik-miesiacem-rozanca/

 


 


 

WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

 

Nowy rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem "Wierzę w Syna Bożego". Stanowi on pierwszy etap programu na lata 2013 - 2017, którego celem ma być przyjęcie i ożywienie osobistej wiary w Syna Bożego.

„Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, (…) jest odwiecznym Synem Bożym, który stał

się człowiekiem” (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach” - czytamy w liście pasterskim Episkopatu na Adwent 2013.

Sama wiara to jednak nie wszystko, bo polscy biskupi apelują także do wiernych, aby pozwolić Synowi Bożemu “przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia”.

Rok duszpasterski “Wierzę w Syna Bożego” to także początek czteroletniego programu dla Kościoła w Polsce, któremu towarzyszy hasło: "Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Będzie on również stanowił przygotowanie wiernych do obchodów 1050-lecia chrztu, jakie przypadną w 2016 r.

Priorytetami na te lata będzie propagowanie Biblii jako Słowa Bożego, ukazywanie jej ważności w życiu chrześcijańskim oraz pogłębianie duchowości biblijnej. Ważnym elementem stać się ma także ewangelizacja, a w jej ramach podjęcie różnorodnych działań preewangelizacyjnych i przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych, oraz wsparcie wiernych, by mogli znaleźć swoje miejsce we wspólnotach. Przewidziano także katechezę dorosłych (rodziców i chrzestnych) przed chrztem dziecka.

 

Za: ekai.pl; Radio Watykańskie, opoka.pl

 

 

 

 

 

67219 © Copyright Rzymskokatolicka parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu. All Rights Reserved.