Biały Tydzień

Biały Tydzień formalnie nazywany jest okresem oktawy komunijnej. Pomaga dzieciom, które pierwszy raz w pełni uczestniczyły w Eucharystii, wdrożyć się w przeżywanie odpowiednie sakramentu i zrozumieć jego wagę. Analogicznie do pierwszych chrześcijan, którzy jako nowi członkowie Kościoła przywdziewali białe szaty, a symbolizowały one zjednoczenie z Chrystusem. Msze święte Białego Tygodnia na ogół są przystosowane specjalnie dla dzieci. Często zawierają zaakcentowane momenty wspólnego modlenia się na głos i  śpiewania. Dzieci są angażowane w przebieg mszy, czytają czytania, odczytują intencje, śpiewają psalmy.

Foto: R.W.