Droga Krzyżowa ulicami miasta

W piątek przed niedzielą palmową (23.03.2018) mieliśmy okazję uczestniczyć w Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta.

”Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Swoją odkupił świat”

Te słowa kojarzą nam się w szczególności z nabożeństwem odprawianym  w piątki Wielkiego Postu, a mianowicie z Drogą Krzyżową. Jest to wyjątkowe spotkanie z Jezusem niosącym krzyż na kalwaryjskie wzgórze, gdzie oddał Swe życie za Ciebie i za mnie: nędznych grzeszników. Grzeszników, których Bóg ukochał do tego stopnia, że poświęcił za nich własnego Syna, aby nas przez Swoją Krew odkupił (J 3,16).

W  takim nabożeństwie  mieliśmy możliwość uczestniczyć        w piątek   23 marca br. w kościele p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu, które było pięknym doświadczeniem wielkopostnej modlitwy i refleksji.

Zaangażowanie wielu osób z naszej parafii (przygotowanie i czytanie rozważań, uszycie strojów itp.) pozwoliło  wszystkim uczestnikom doświadczyć modlitwy i skupienia         w czasie czytania rozważań oraz głębokie ich przeżywanie.

Podczas nabożeństwa w nowy, niespotykany dotąd w naszej parafii sposób w konstrukcji Stopklatka przedstawiono nie tylko ostatnią, męczeńską drogę Jezusa, ale także zobrazowano Drogę Krzyżową jako drogę problemów codziennego życia współczesnego człowieka.

Każdy z nas przemierzając różne drogi życia niejednokrotnie doświadczał Krzyża codzienności, który pozwala stanąć twarzą   w twarz ze swymi wadami i słabościami,  doświadczeniami  choroby i opuszczenia,  samotności i cierpienia,  trudnymi  wyborami i walką  z pokusami.

Inspiracją do rozważań przedstawionej Drogi Krzyżowej było wniesienie do naszego życia: wrażliwości, miłości, nadziei    i pokory.

Tradycyjny schemat 14 stacji  połączony został z konkretnymi wydarzeniami  i  zjawiskami współczesnego świata. W ten sposób każda stacja dotykała wybranych problemów, z którymi boryka się dzisiejszy  człowiek: obojętność, brak akceptacji, słabość, niechęć i niemoc, egoizm,  brak odwagi,   cierpienie, smutek, żal i samotność.

Treść poszczególnych stacji wyrażono nie tylko poprzez treść rozważań, ale także przez  realistyczny obraz i dźwięk. Artystyczno-sceniczne formy przedstawiały tematykę danej stacji, natomiast muzyka  dopełniała i tworzyła klimat.

Rozważania  treści kolejnych stacji mały pobudzać nas do osobistych refleksji i  rewizji własnego życia, do uregulowania swoich spraw z Panem Bogiem i bliźnimi oraz podjęcia w duchu miłości codziennych  obowiązków. Każde zaś    z wydarzeń Drogi Krzyżowej było zachętą  do  bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty, którego codzienne życie będzie bardziej wrażliwe i bardziej wyczulone na cierpienie i potrzeby innych – nie tylko w rodzinie, ale w każdym środowisku.

Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczestników było to ważne wydarzenie w czasie tegorocznego Wielkiego Postu i jego przeżycie na długo zapadnie wszystkim w pamięci.

Wielkie słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim wykonawcom , za ich wkład ,odwagę, poświęcenie, zaangażowanie oraz dostarczenie wielu wrażeń, emocji i wzruszeń w czasie nabożeństwa tegorocznej Drogi Krzyżowej.

Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności należą się proboszczowi ks. Zbigniewowi Porębskiemu za pomysł, pełny profesjonalizm, wsparcie organizacyjne, oprawę liturgiczną oraz troskę o nasze przygotowanie duchowe godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu i organizacji Drogi Krzyżowej – bardzo dziękujemy.

 

                                                 „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”