Imieniny Księdza Edwarda

Imieniny są zawsze szansą na wyrażenie wdzięczności za dobro, jakie ktoś wnosi w życie innych. Dlatego w niedzielę 19. marca podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 parafianie zgromadzili się na modlitwie za Ks. Edwarda, który świętował swoje imieniny. Kapłan, który wiele lat owocnie posługuje w naszej parafii, skromnie przyjął życzenia wszystkich delegacji oraz okazał za nie wdzięczność w słowach i modlitwie.