Msza Święta Primicyjna ks. Mateusza Buczek SDB

Jako wspólnota parafialna, mamy kolejną, niecodzienną okazję do radości. Cała nasza społeczność mogła cieszyć się, że zyskała nowego kapłana rodaka.

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego neoprezbiter ks. Mateusz Buczek SDB uroczyście, pobożnie i z największą czcią celebrował Eucharystię podczas pierwszej Mszy Świętej sprawowanej o godz. 1130 w rodzinnej Parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu.

Dzień przed Mszą Prymicyjną, 27 maja 2023 roku o godz. 1100 w Bazylice Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze przyjął święcenia prezbiteratu z rąk JE ks. Bp. Damiana Bryla. Obrzęd święceń był bardzo piękny i bogaty w symbolikę. Cała uroczystość była szczególnym i niezapomnianym wydarzeniem nie tylko dla neoprezbitera, ale także dla rodziny, przyjaciół i całej naszej wspólnoty parafialnej. Wszyscy obecni przeżywali ją z wielkim wzruszeniem i radością. Obdarowanie członka naszej wspólnoty parafialnej godnością kapłańską jest dla nas okazją do świętowania i wyrażenia wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa ks. Mateusza.

Odpowiedzialnym za przygotowanie Eucharystii prymicyjnej i dzisiejszej uroczystości był Ksiądz Proboszcz Zbigniew Porębski oraz  Ceremoniarz: Olek, Mszał/asysta: Andrzej i Waldek, Komentarze: Kuba W.,którzy zadbali o czynne uczestnictwo rodziny, przyjaciół i członków naszej wspólnoty parafialnej.

Uroczystość prymicyjna była bardzo podniosła i  w swej całości wyrażała ducha wiary, chrześcijańską radość i poczucie autentycznej wspólnoty. Ten szczególny charakter oddawała także dekoracja świątyni. Wyrazem odpowiedzialnej troski o Mszę Świętą prymicyjną była, także dobrze przygotowana służba liturgiczna, dobrane zgodne z przepisami liturgicznymi i pięknie wykonane śpiewy oraz modlitewne skupienie wspólnoty.

Na uroczystą Mszę Świętą sprawowaną przez ks. Mateusza Buczka przybyło bardzo wielu kapłanów, a wśród nich:  Inspektor ks. Polański,  ks. Jeleń, ks. Niczypor i  wielu innych współbraci.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej prymicyjnej w domu rodzinnym rodzice oraz ks. Proboszcz udzielili swemu synowi błogosławieństwa, po czym rodzina i zaproszeni goście udali się do kościoła, gdzie nastąpiło uroczyste wprowadzenie Prymicjanta do kościoła.

Homilię wygłosił ks. Ryszard Jeleń, który wcześniej towarzyszył ks. Mateuszowi podczas drogi do kapłaństwa. W swoim kazaniu zwrócił szczególną uwagę na znaczenie  sakramentu kapłaństwa. Podkreślił, że kapłaństwo jest darem, tak, jak Eucharystia, bowiem Bóg wielkim zaufaniem obdarzył kapłanów – ludzi słabych i grzesznych, jak każdy – złożył tak wielkie i święte sprawy. Zauważył też, że ludzkie opinie o kapłanach bywają przeróżne i bogate, tak jak i bogata jest ludzka wyobraźnia. Podkreślił jednak, że najważniejszym zadaniem każdego kapłana jest wzrastanie w świętości, a także pomaganie nam – wiernym, wchodzić na tę drogę. Dążenie do świętości jest niemożliwe bez sakramentów świętych, słowa Bożego, modlitwy, a więc bez kapłanów. Stwierdził, że potrzeba nam gorliwych, świętych kapłanów, by byli naszymi przewodnikami na drodze do zbawienia. Uznał, że ważna jest modlitwa, która ma chronić kapłanów szczególnie dziś, jak nigdy dotąd w dziejach Kościoła, by nie zniechęcali się, nie ulegali podszeptom złego ducha, ale napełnieni Bożym światłem i miłością kroczyli ufnie śladami Chrystusa i wiernie wypełniali wolę Bożą. I właśnie tego życzył naszemu ks. Mateuszowi.

Po modlitwie, Komunii św. głos kolejno zabrali  przedstawiciele różnych wspólnot składając Prymicjantowi życzenia wielu łask Bożych, światła Ducha Świętego oraz nieustannego wsparcia Matki Bożej. 

Na zakończenie Eucharystii ks. Mateusz podziękował Bogu za dar powołania, rodzicom za dar życia i wychowania, siostrze i jej rodzinie za trwanie we wzajemnej miłości, księżom za wspieranie w drodze do kapłaństwa oraz parafianom za modlitwę. Złożył też akt osobistego poświecenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Podkreślił też, że jego mottem posługi kapłańskiej jest:

„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” Flp 1.21

Oznacza to, że to Chrystus jest jego skupieniem, celem i głównym pragnieniem. Chrystus jest centralnym punktem jego myśli,  serca, ciała  i duszy. Wszystko co robi, robi dla chwały Chrystusa. 

Uwieńczeniem tej niezwykłej uroczystości miało miejsce specjalne prymicyjne błogosławieństwo, udzielone rodzicom, siostrze z rodziną, kapłanom, siostrom zakonnym, klerykom, rodzinie oraz wszystkim uczestnikom mszy świętej. Odbywało się ono według określonego rytuału, podczas którego Prymicjant kładł przy błogosławieństwie ręce na głowie przyjmującego błogosławieństwo.

Przeżywanie dziękczynienia za dar kapłaństwa naszego rodaka zostało wzbogacone występem p. Tomasz i zespół młodzieżowy z Lubina.

Uroczystość prymicyjna miała podniosły charakter i w swej całości wyrażała ducha wiary, chrześcijańską radość, poczucie autentycznej wspólnoty i pragnienie budzenia nowych powołań. Na pamiątkę tej pięknej uroczystości podczas  błogosławieństwa wierni otrzymali pamiątkowe obrazki.

Życzymy Księdzu Mateuszowi, aby Jego kapłaństwo było gorliwe, wielkoduszne, ofiarne i radosne. Niech Serce Jezusowe, które tak ukochał, będzie źródłem potrzebnej siły – tej fizycznej, jak i duchowej!

Prośmy gorąco Pana Boga, żeby Ks. Mateusz, wiernie służył Bożej Rodzinie Kościoła, aby gorliwie troszczył się o uświęcanie wiernych, dla których będzie duszpasterzem i by odważnie włączał się w misję budowania i umacniania Królestwa Bożego.

Pamiętajmy jednak, że naszym obowiązkiem, jako rodzinnej parafii jest stała pamięć modlitewna o nim, życzliwość i serdeczna gościnność.

Foto:R.W.