Msza za Ojczyznę

3 maja Kościół w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

    W naszej parafii o g. 10.00 odbyła się Msza św. za Ojczyznę z pocztami sztandarowymi. Dziękujemy władzom Miasta, przedstawicielom jednostek, młodzieży, harcerzom oraz wszystkim Parafianom za udział w Eucharystii.

Foto: R.W.