NOWE ROZPORZĄDZENIE !!!

!!! UWAGA !!!

W związku z rozporządzeniem administracji państwowej od dnia 25. marca podczas sprawowania Mszy Świętych, nabożeństw oraz innych czynności liturgicznych
w kościele może przebywać jednorazowo maksymalnie 5 osób.

PROSIMY O POZOSTANIE
W DOMACH I SKORZYSTANIE
Z DYSPENSY ORAZ DUCHOWĄ ŁĄCZNOŚĆ POPRZEZ ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU.