Odpust Parafialny

Uroczystą sumę przewodniczył ks. kan.dr. Jarosław Powąska

dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Kaliskiej.