Odpust Parafialny

1 maja – w dzień wspomnienia  św. Józefa Rzemieślnika – patrona  naszej Świątyni oraz osób pracujących, podczas Mszy św. o 11:30 Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Lesław Klamer ekonom Inspektorii św. Jano Bosko we Wrocławiu , który ukazał św. Józefa jako „pasterza Bożego Baranka i Pięknej Owieczki”. Podkreślił też wartość świątyń, w których człowiek spotyka Boga w sakramentach; o najświętszym z nich – Eucharystii – powiedział, cytując św. Tomasza z Akwinu, że jest „Pocieszeniem, jakie Jezus zostawił tym, którzy będą się smucić Jego odejściem do Ojca”.

Po Eucharystii wspólnie odmówiliśmy litanię do św. Józefa oraz uczestniczyliśmy w procesji Eucharystycznej wokół kościoła. Na koniec odśpiewano uroczyste Te Deum za wszelkie łaski otrzymane od Boga za wstawiennictwem świętego Józefa.

Foto: R.W.