Oratoriada w Lubinie

W W dniach od 13-15 maja pojechaliśmy Spotkanie Młodzieży „Oratoriada”. W tym roku gościł nas Lubin. Wszystko odbywało się na terenie Parafii NSPJ. Na miejscu czekały na nas nie tylko cudowne chwile, ale również wspaniali ludzie. Wspólna modlitwa zbliżyła nas do Boga, a dzięki wspólnym zabawom integracyjnym nawiązaliśmy kolejne nowe znajomości. Dowiedzieliśmy się więcej o oratorium jako o:

  • szkole, która kształci;
  • podwórku, które daje okazję do zabawy;
  • kościele, w którym poznaje się Boga;
  • domu, w którym wszyscy obdarzają się miłością.

Od pierwszego dnia Oratoriady przygotowywaliśmy nasze serca na wyjątkową niedzielę.
Ten dzień poprzedziło sobotnie czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Oratoriadę w Lubinie uważamy za wyjątkową. Wróciliśmy szczęśliwi, napełnieni Duchem Świętym, ale również wróciliśmy z cudownymi wspomnieniami, które zostaną w naszej pamięci.