Pasterka 2016

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas dla ducha i rodziny. To czas miłości i życzeń, modlitwy i uśmiechu. W naszej parafii sprawowaliśmy pasterki o godz. 22.00 oraz 24.00. Msze Święte, które upamiętniają przybycie pasterzy do narodzonego Zbawiciela, są zawsze pełne wiernych, którzy tę noc uważają za szczególną – przepełnioną Bożą obecnością. Dowody tego niesie sama liturgia, odczytywane Słowo Boże oraz przesłanie miłości, jakie Chrystus daje światu ze żłóbka.

Niech te Święta będą dla nas wszystkich łaską spotkania z Bogiem, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.