Pielgrzymka do Twardogóry

Dnia 22. września 2017 roku wyruszyliśmy w dorocznej pieszej pielgrzymce z Międzyborza do Twardogóry.
Pod przewodnictwem naszych księży z modlitwą i radosnym śpiewem na ustach kroczyliśmy do
Maryi Wspomożycielki Wiernych polecając jej sprawy osobiste, rodzinne, zawodowe i wspólnoty Kościoła.
W czasie przerw na trasie młodzież wyrażała swoją radość w tańcach i zabawach integracyjnych.
O godz. 15.00 w twardogórskiej Bazylice ks. dziekan Zbigniew Porębski SDB wraz z ks. kustoszem Krzysztofem Bucykiem SDB, ks. Jackiem Bielskim SDB, ks. Adamem Piaskowskim SDB i ks. Marcinem Nesterowiczem SDB odprawił Mszę Świętą w intencji pielgrzymów. Na zakończenie ks. dziekan podziękował wszystkim organizatorom, opiekunom i uczestnikom pielgrzymki za wspólną modlitwę i trud wędrowania.