Poświęcenie tornistrów

W niedzielę 10.09.2017 roku podczas Eucharystii o godz. 11.30 odbyło się poświecenie tornistrów, książek
i przyborów szkolnych dla dzieci klas I szkoły podstawowej.