Procesja Rezurekcyjna

ALLELUJA. JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ