Przyjęcie Kandydatów do grona MINISTRANTÓW.

            20 grudnia podczas Mszy świętej o godz. 11:30 ks. Proboszcz Zbigniew Porębski  dokonał  obrzędu przyjęcia Kandydatów do grona MINISTRANTÓW.

        Trzech chłopców z naszej Parafii – stanie się SŁUGAMI OŁTARZA. Wspólnie z Lektorami i starszymi Ministrantami będą stanowić LITURGICZNĄ SŁUŻBĘ OŁTARZA. Będą pełnić różne funkcje liturgiczne w czasie Mszy świętej i różnych nabożeństwach pamiętając o tym, że „Służyć Panu – to królować.”

          Módlmy się dzisiaj szczególnie w intencji tych chłopców, aby święte czynności ministranta wypełniali pobożnie, gorliwie i radośnie.

       Ks. Proboszcz wyraził wdzięczność przede wszystkim rodzicom oraz dziadkom nowych ministrantów za stworzenie religijnej atmosfery w domu rodzinnym, która skutkuje większym zaangażowaniem się dzieci w życie Kościoła.