Roraty 2016

Tegoroczne spotkania roratnie odbywały się jak co roku o godz. 18.00, zaś w soboty o 7.00. Tematem tegorocznych rorat były „Znaki fatimskie”, które pozwoliły dzieciom z naszej parafii lepiej poznać przesłanie objawień Matki Bożej w Fatimie. Szczególną okazją do tego był fakt, że w obecnym czasie przypada 100-lecie Objawień Fatimskich Matki Bożej. Wspólna modlitwa podczas Eucharystii, śpiew, kazania dialogowane z dziećmi oraz losowanie upominków dla najmłodszych były piękną formą budowania wspólnoty wokół Stołu Pańskiego.