Roraty 2020

Roraty 2020. Mikołaj w naszej parafii. Poświęcenie Opłatków.