Różaniec Dzieci 16:30

           W miesiącu październiku kandydaci do I Komunii Świętej otrzymują poświęcony różaniec.Na którym zaczynają się modlić. Zachęcamy dzieci i rodziców do wspólnej modlitwy.

   Święty Jan Paweł II, który bardzo ukochał tę prostą, ale jakże skuteczną modlitwę powiedział, że „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”.