Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna 2016

Jak co roku ks. Mariusz wraz z grupą młodzieży z naszej parafii i okolic wybrał się w sierpniu na pielgrzymi szlak do Matki Bożej Jasnogórskiej. W tym roku zaczęliśmy pielgrzymowanie później ze względu na udział w Światowych Dniach młodzieży, po których należało nam się krótkie zaczerpnięcie sił.

2-14 sierpnia byliśmy w drodze do naszej Matki. Był to czas modlitwy, nawrócenia, radości, fizycznej aktywności oraz nowych przyjaźni. Pan Bóg pozwolił nam doświadczyć swojej łaski poprzez codzienne przeżywanie Mszy Świętej na rozpoczęcie dnia. Potem ta łaska dawała siłę, by wędrować mimo wysokiej temperatury i różnych warunków. Niesamowita dobroć biła od ludzi, którzy przyjmowali nas do swych domów na nocleg. Zapewniali nam wszystko, czego było potrzeba, by dobrze odpocząć. Intencje nasze oraz ludzi spotkanych po drodze zanieśliśmy pod tron Matki Bożej Jasnogórskiej i mamy nadzieję, że przyjęła je do swego serca.