Święta Cecylia

Święta Cecylia jest patronką chórzystówlutnikówmuzyków,   organistówzespołów wokalno – muzycznych. U schyłku średniowiecza uczyniono z niej patronkę muzyki i śpiewu kościelnego.

22 Listopada o godz. 19 w kościele Parafianie wysłuchali pieśni i wiersze ku czci św. Cecylii.