Trzej Królowie

6 stycznia to dzień Objawienia Pańskiego popularnie zwany świętem Trzech Królów: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Kończy ono trwające od Wigilii obchody  Bożego Narodzenia. Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania króla Heroda  do Betlejem  w Judei  przybyli ze Wschodu prowadzeni przez gwiazdę mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali Mu pokłon i złożyli dary.