Uroczystość I Komunii Świętej

W piękną i słoneczną niedzielę 14 maja br. podczas uroczystej Mszy św. o godz. 1100 grupa 59 dzieci po raz pierwszy do swoich serc przyjęła Pana Jezusa pod postacią Chleba. Do przyjęcia najważniejszego daru w swoim życiu – Jezusa Chrystusa Eucharystycznego dzieci przygotowali katecheci: ks. Mariusz Jawny oraz Pani Bożena Krajewska. Dzień wcześniej z uczuciem lęku, przejęciem i niepokojem dzieci po raz pierwszy uklęknęły przy konfesjonale, aby w Sakramencie Pokuty i Pojednania spotkać się z Bogiem. Pierwsza Komunia Św. to wydarzenie, do którego dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok i dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca.

Uroczystość rozpoczęła się na placu przed kościołem, gdzie przybyły ksiądz w asyście ministrantów i lektorów powitał i pobłogosławił wszystkie dzieci. Błogosławieństwa dzieciom udzielili również ich rodzice. Z pieśnią „Bóg jest miłością” wszyscy zebrani procesyjnie weszli do świątyni.

Liturgii przewodniczył i kazanie dla dzieci wygłosił ks. Proboszcz Zbigniew Porębski. W słowie wstępnym ks. Proboszcz powitał dzieci, rodziców oraz wszystkich gości. Podkreślił, iż dzień I Komunii św. jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin, jest dniem radości nie tylko dla dzieci i ich rodziców, ale także dla całej wspólnoty parafialnej.

Na początku Mszy św. dzieci zwróciły się do Księdza Proboszcza z prośbą, aby na ołtarzu wraz z chlebem i winem złożył ich życie, ich rodziny, ich radości i smutki. Następnie z prośbą o udzielenie sakramentu Komunii św. zwrócili się ich rodzice.

W homilii ks. Proboszcz zwracając się do dzieci powiedział, że po raz pierwszy uczestniczyć będą w uczcie, gdzie gospodarzem jest sam Pan Jezus, który częstuje pokarmem niezwykłym – bo swoim własnym Ciałem, ukrytym w kawałku chleba. Nawiązując do słów Jezusa „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” Ksiądz rozważał, po co jemy chleb, ten codzienny – rano na śniadanie, potem w szkole i wieczorem na kolację, a czasem jeszcze w ciągu dnia. By żyć, mieć siły, rosnąć i cieszyć się tym, co każdego dnia daje nam Bóg. Ten chleb, który daje nam Jezus jest po to samo, lecz chodzi o inne życie – to, które nigdy się nie skończy. Zwracając się do dzieci podkreślił, żeby każde dziecko z tego dnia zapamiętało, że to sam Chrystus przyszedł do niego, że od tej chwili będzie mogło uczestniczyć w pełni w Mszy Świętej.

Dzieci komunijne były bardzo aktywnie zaangażowane w Eucharystię. Nie tylko pięknie mówiły wierszyki, ale również czytały teksty z Liturgii Słowa oraz przygotowane rozważania z Dziejów Apostolskich i Pierwszego listu św. Piotra Apostoła.

Na zakończenie dzieci pięknie podziękowały Księdzu Proboszczowi i pozostałym kapłanom za ich kapłaństwo, za pierwszą spowiedź i słowa rozgrzeszenia, za podanie Ciała Pana Jezusa i umocnienie błogosławieństwem w drodze do nieba oraz przygotowanie do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze pełnej uśmiechów, radości i wzruszeń.

Po tej uroczystości dzieci przeżyją tzw. biały tydzień – gdy będą wraz z rodzicami codziennie spotykać na nabożeństwach majowych i Mszy Św., by w ten sposób przedłużyć radość z uroczystości Pierwszej Komunii świętej.

Z okazji uroczystego dnia Pierwszej Komunii Świętej życzymy wszystkim Dzieciom wszelkich łask Bożych oraz trwałej przyjaźni z Chrystusem.

Oto zdjęcia z tego uroczystego dnia: