Zakończenie Rekolekcji

Zakończenie rekolekcji 27 – 30.03.2022

         Czas Wielkiego Postu jest dla każdego z nas dobrym powodem do zatrzymania się w tym pędzie jaki niesie ze sobą życie. Pędzie, w którym zapominamy, co jest naprawdę w tym naszym życiu najważniejsze. Rekolekcje wniosły w nasze życie nowe spojrzenie na drugiego człowieka, miłość, rodzinę.  Zachowamy w pamięci wiele słów z Twoich nauk oraz wskazania które, jako katolicy winniśmy stosować w swoim życiu. Szczególnie warto zapamiętać, że: „Bóg nas kocha, ale trzeba abyśmy na Jego miłość odpowiadali swoją miłością.” . 

      To piękne, w jaki sposób mówił Ksiądz o życiu, o trudnościach, o ich pokonywaniu, by osiągnąć zamierzony cel, by miłość mogła się spełnić. Wiele innych wskazówek sprawia, że z radością możemy oczekiwać Zmartwychwstania Pańskiego. 

     Czcigodny Księże Rekolekcjonisto. Ponieważ kończą się  dzisiaj Rekolekcje w naszej wspólnocie parafialnej, dziękujemy Ci z całego serca za wygłoszone do nas Słowo Boże, za dary Ducha Świętego, które poprzez Twą posługę rekolekcyjną stały się naszym udziałem i pozwoliły każdemu z nas zastanowić się nad swoim życiem. 

 Pragnę podziękować Wszystkim Parafianom za obecność w czasie rekolekcji i wspólną modlitwę. Pragnę też podziękować naszemu ks. Rekolekcjoniście ks. Bartoszowi  Mikuła SDB z Wrocławia.

                                                    ks. Zbigniew Porębski Proboszcz