Zapraszamy na modlitwę 02.11.2019 godz. 19:00

Prosimy o wypisanie jednej intencji

za którą będziemy się modlić

podczas tej modlitwy

 02.11.2019. godz.19:00

Módlmy się za ………………………………….