Historia parafii

KRÓTKĄ HISTORIĘ Z ŻYCIA PARAFII MOŻNA OBEJRZEĆ W PREZENTACJI, KTÓRA JEST DO POBRANIA TUTAJ

Zarys historii kościoła

 • Z roku 1376 pochodzi pierwsza wzmianka o kościele katolickim, którego drewniana bryła miała wznosić się
  w rejonie Czerwonego Wzgórza między Międzyborzem a Chojnikiem. Pierwszym proboszczem był
  ks. Bartłomiej Kosicki.
 • W 1491 roku Międzybórz zyskuje nową drewnianą świątynię katolicką w centrum miasta, którą ufundował Melchior von Rohr wraz z okoliczną szlachtą. W okresie Reformacji kościół przejmują luteranie, ale, jak podają protestanckie przekazy, pierwsi pastorzy dzielą świątynię z księżmi katolickimi aż do 1607 roku. Kościół pod wezwaniem „Świętego Krzyża”, po trawiących go pożarach, odbudowano ostatecznie w stylu neoklasycznym
  w 1839 roku. Do dzisiaj odprawiane są w nim nabożeństwa dla nielicznej wspólnoty ewangelickiej.
 • W 1857 roku, dzięki staraniom ks. dziekana, królewskiego kapitana dr Redtera oraz burmistrza Kohlera, zakupiono budynek dawnej karczmy „Pod słońcem” (Rynek 11), gdzie urządzono kaplicę i mieszkanie dla ks. Augustyna Pozora, który jako „curatus” rozpoczął duchową opiekę nad nielicznym wówczas gronem katolików. Po jego śmierci zostaje mianowany pierwszy administrator parafii katolickiej w Międzyborzu – ks. Roman Rüchel z Rybnika. Podlega mu 30 wiosek, w których mieszka 800 katolików i 10 tyś. ewangelików.

Budowa kościoła

 • Budowy nowego kościoła podejmuje się komisarz biskupi – ks. Aleksander Zajadacz, proboszcz
  z Trębaczowa. Hojną ofiarę na rzecz budowy w wysokości 22 500 marek przeznaczył ks. biskup Herman Gleich. Kuria Arcybiskupia we Wrocławiu budowę kościoła powierza budowniczemu z Twardogóry Gläsnerowi. Prace postępują bardzo szybko. W maju 1893 roku poświęcono kamień węgielny, a już we wrześniu wciągnięto na wieżę kościelną pozłacany krzyż oraz trzy dzwony. W październiku rozpoczęto budowę plebanii, którą postawiono w ciągu 6 tygodni.
 • 19 czerwca 1894 roku ks. biskup Herman Gleich dokonuje uroczystej konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Józefa w obecności 20 księży, miejscowych władz i licznego grona katolików i protestantów. Biskup wygłosił kazanie zarówno po polsku, jak i po niemiecku.
 • W październiku 1896 roku ukończono wystrój wewnętrzny kościoła i poświęcono organy, które budował Spiegel z Rychtala.
 • W 1900 roku po śmierci ks. Zajadacza probostwo obejmują kolejno: ks. proboszcz z Drotłowic, następnie
  ks. Jan Głowaczewski oraz ks. Adolf Pitynek, który w październiku 1911 roku dokonuje uroczystego poświęcenia nowej szkoły katolickiej, dobudowanej do plebanii z ofiar katolików.
 • Do roku 1945 parafią administrują proboszczowie niemieccy. Ostatnim był ks. Leonard Hraschka.
 • Od 1946 do 1950 roku parafię przejmują oo. franciszkanie. Proboszcz Franciszek Pieczykolan organizuje życie parafialne i podejmuje się naprawy dachu na wieży kościelnej.
 • Od 1950 roku duszpasterstwo parafii w Międzyborzu przechodzi pod opiekę księży salezjanów. Proboszcz
  ks. Kazimierz Szewczyk doprowadza do odmalowania kościoła.
 • W 1957 roku proboszczem mianowany zostaje ks. Erwin Ramik. W 1962 roku kościół poddano konserwacji
  i odmalowano za sprawą malarza Juliana Więcka z Ostrowa Wielkopolskiego.
 • Kadencja następnego proboszcza – ks. Stanisława Bączka obejmuje lata 1975-1987. W 1980 roku poświęcono ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz odmalowano wnętrze kościoła pod nadzorem Juliana Wiącka. Dwa lata później postawiono nowe ogrodzenie wokół kościoła, dokonano remontu organów. W 1985 roku poświęcono nowe dzwony, którym nadano imiona: Jezus (650 kg) i Maria (360 kg). Dwa nowe dzwony dołączyły do trzeciego najmniejszego, o imieniu Józef, który znajdował się już na wieży kościoła.
 • W 1987 roku parafia wita nowego proboszcza ks. Antoniego Pańczyszyna. Za jego kadencji przeprowadzono generalny remont domu katechetycznego, dolną część dachu wieży pokryto blachą miedzianą i założono miedziane rynny na kościele oraz odmalowano kościół.
 • 26 czerwca 1994 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 100-lecia budowy i konsekracji kościoła z udziałem biskupa kaliskiego ks. dr Stanisława Napierały.
 • Następcą ks. Pańczyszyna na stanowisku proboszcza zostaje na 6 lat ks. Antoni Staszewski.
 • Od 2001 roku proboszczem zostaje ks. Marian Szczykno. Za jego kadencji po raz kolejny odmalowano kościół.
 • W 2010 roku urząd proboszcza obejmuje ks. Jan Niczypor. Za jego kadencji: zamontowano ogrzewanie
  w kościele, odnowiono organy, odnowiono teren przy kościele.
 • W 2016 roku proboszczem zostaje ks. Zbigniew Porębski. Za jego kadencji dokonano remontu dachu na kościele, wymieniono meble w zakrystii oraz wymieniono wykładzinę w prezbiterium.