Bierzmowanie

Bierzmowanie jest uroczystym momentem, w którym osoba przyjmuje dar Ducha Świętego i staje się pełnoprawnym członkiem Kościoła katolickiego. To również czas, kiedy bierzmowany potwierdza swoją wiarę i zobowiązuje się do kontynuowania życia w zgodzie z naukami Kościoła. Świadek bierzmowania pełni ważną rolę w towarzyszeniu i wsparciu osoby bierzmowanej w jej drodze wiary. Jego obecność i zaangażowanie mają na celu umocnienie więzi z Kościołem, dostarczenie wsparcia duchowego i stanowienie wzoru życia chrześcijańskiego. BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Młodzież 10 kwietnia 2024 podczas Mszy Świętej o godz.18:00 przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Ekscelencji ks. Biskupa Łukasza Buzuna.

Foto: R.W.