Bierzmowanie z rąk ks. Biskupa Ordynariusza Edwarda Janiaka

Po uroczystościach I Komunii św. oraz Rocznicy I Komunii kolejnym wielkim świętem chrześcijańskich rodzin naszej parafii było udzielenie młodzieży gimnazjalnej sakramentu bierzmowania.

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. Bierzmowanie jest znakiem stałej obecności i zbawczej aktywności wcielonego Syna Bożego w Kościele, wyrażającej się w nieustannym obdarowywaniu wspólnoty ochrzczonych Duchem Świętym. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu św. Dzięki niemu ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze. Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego, który przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Do przyjęcia sakramentu chrześcijańskiej dojrzałości nasi kandydaci przygotowywali się uczestnicząc w katechezach, nabożeństwach i różnego rodzaju konferencjach. Przygotowania i modlitwy te miały udzielić im specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzili się Krzyża.

24 maja 2017 r. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych podczas uroczystej Mszy św. Ksiądz Biskup Edward Janiak dokonał obrzędu naznaczenia znakiem krzyżma naszych kandydatów. W uroczystej koncelebrze brali udział ks. Dziekan Ryszard Jeleń oraz ks. Proboszcz Zbigniew Porębski. W uroczystości udział wzięli także zaproszeni proboszczowie okolicznych parafii, rodzice, rodzice chrzestni, świadkowie oraz licznie zebrani wierni.

W słowie wstępnym Ks. Proboszcz Zbigniew Porębski wraz z przedstawicielami rodziców serdecznie powitali dostojnego Gościa i poprosili Go o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży.

Na wstępie homilii Ksiądz Biskup uświadomił młodym ludziom, że bierzmowanie jako sakrament przyjmuje się tylko raz w życiu, ponieważ podobnie jak chrzest, nie może być powtarzane ze względu na niezatarty charakter czyli znamię Chrystusa, które wyciska się na duszy chrześcijanina. Jak wspomniał – przyjmując Ducha Świętego pozwalamy mu działać, ale musimy pamiętać, że będzie on nam towarzyszył zawsze przez głos sumienia.

Zwrócił też uwagę, że z przyjęciem Ducha Świętego wiążą się wiara i umiejętność postępowania zgodnie z zasadami naszej wiary. Dodał też, że wszystkie przykazania Boże są drogowskazami w życiu, wszystkie są ważne i nie można ich stosować wybiórczo, bo wszystkie prowadzą do Pana Boga. Dodał dalej, że dróg do Boga jest wiele. Jako drogę sprawdzoną uznał m.in. Słowo objawione, sakramenty święte oraz drugiego człowieka. Przywołując słowo objawione stwierdził, że jego wyznacznikiem jest tekst Pisma Świętego, w którym nic nie można dopisać, ani nic skreślić.‭ ‬W jego głębię może wejść tylko ten,‭ ‬kto uwierzy, ale‭ ‬każdy z nas zaproszony jest do wsłuchania się w głos Boga. Wiara jest nam niezwykle potrzebna, wręcz konieczna. – mówił. Dodał, aby nasza wiara się umacniała i wiązała nas z Jezusem Chrystusem, potrzebna jest modlitwa – zarówno we wspólnocie Kościoła, jak i indywidualna we wspólnocie rodzinnej.

Jak mówił Biskup – Duch Święty, którego przyjmujemy w sakramencie Bierzmowania umacnia w nas umiejętność postępowania zgodnie z zasadami naszej wiary, czyli zgodnie z przykazaniami. Bo tylko ich przestrzeganie gwarantuje nam spokój i poczucie szczęścia. Zachęcał młodych ludzi, aby nie bali się odważnie mówić o wierze, bronić wartości chrześcijańskich, podejmować właściwych decyzji i postępować zgodnie z sumieniem i zasadami wiary.

Młodzież po wysłuchaniu katechezy odnowiła przyrzeczenia chrzcielne i przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. Ksiądz Biskup namaścił każdego z nich olejem krzyżma na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymali jako dojrzali wyznawcy Chrystusa.

Na zakończenie uroczystości Ks. Proboszcz podziękował ks. Biskupowi za udzielony sakrament, pani katechetce Reginie Kaczmarek za przygotowanie uroczystości. Docenił również wysiłek młodzieży w przygotowanie się do bierzmowania i wyraził nadzieję, że będą dla niego wsparciem w pracy duszpasterskiej.

Ksiądz biskup był pod wrażeniem serdecznej atmosfery, zaangażowania młodzieży w liturgię oraz pięknie przygotowaną uroczystość. Na końcu uroczystości poświęcił pamiątkowe krzyże, które zawsze mają przypominać młodzieży o tym ważnym święcie.

Młodzież, wręczając kwiaty, podziękowała Księdzu Biskupowi za wspólną Eucharystię, wygłoszone Słowo Boże i udzielony Sakrament Bierzmowania, Księdzu Proboszczowi i kapłanom pracującym w parafii za ciekawe i pouczające konferencje, udzielony sakrament pokuty i wszelkie dobro, Pani Reginie Kaczmarek za obecność, dobre przygotowanie do sakramentu oraz wsparcie, Pani Irenie Pudłowskiej wraz z scholą i Panu Tomaszowi Barczakowi za piękną oprawę muzyczną w czasie uroczystości, a także rodzicom, świadkom, rodzicom chrzestnym i Dyrekcji Gimnazjum za wspólne przeżywanie ich święta.

W dniu przyjęcia Sakramentu Bierzmowania życzymy naszej młodzieży, aby Duch Święty napełniał Ich mądrością, umacniał w wierze oraz żeby każdy dzień Ich życia był świadectwem uzyskanej dziś dojrzałości chrześcijańskiej.