Czuwanie na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych

Jak co roku p. Regina wraz młodzieżą przygotowała montaż poetycko- muzyczny z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych. W ten wieczór zadumy na naszym przemijaniem mieliśmy okazję zatrzymać się
i spojrzeć w niebo, gdzie jest cel naszej ziemskiej pielgrzymki.
W modlitwie wypominkowej modliliśmy się za wszystkich, którzy spoczywają na naszym międzyborskim cmentarzu, a szczególnie za tych, którzy odeszli od nas do domu naszego Ojca
po 1 listopada 2016
r.