I Niedziela Adwentu Poświęcenie opłatków

W I niedzielę adwentu, na zakończenie każdej Mszy św. święciliśmy opłatki, którymi będziemy dzielić się na początku wieczerzy wigilijnej. Łamanie się opłatkiem w Wigilię Narodzenia Pańskiego jest pięknym i wymownym zwyczajem religijnym. Podczas Mszy św. proboszcz Zbigniew Porębski opowiadał dzieciom o  adwencie oraz o roratach.

Wieniec adwentowy

Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Świece zapalane są podczas wspólnej modlitwy, Adwentowych spotkań. W pierwszym tygodniu adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie cztery. Wieniec wyobraża jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.

Świeca roratnia

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot – duszę, a płomień – światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa – Światłość prawdziwą. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny.