Ja jestem Zmartwychwstaniem

Jam jest Chleb Życia,

kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął kto we Mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie.

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec. A Ja go wskrzeszę, a Ja go wskrzeszę, a Ja go wskrzeszę, w dniu ostatecznym.

Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata, jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, będzie żył na wieki.

Ja jestem Zmartwychwstaniem, Ja jestem Życiem,kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki.