Misterium Męki Pańskiej w Krakowie

Nasi parafianie uczestniczyli w Misterium Męki Pańskiej w WSD Towarzystwa Salezjańskiego
w Krakowie.