Obchody Świętego Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego

W naszej parafii rozpoczęły się obchody Świętego Triduum Paschalnego. Do Niedzieli Zmartwychwstania wspominaliśmy najważniejsze wydarzenia: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie. Triduum Paschalne rozumiane jest jako trzy etapy misterium Odkupienia: pożegnalna uczta (Ostatnia Wieczerza – zapowiedź ofiary), wydarzenia Wielkiego Piątku zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu, spoczynek w grobie i zmartwychwstanie.

Najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym rozpoczęliśmy wieczorną Mszą Świętą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i Krew. Msza Święta rozpoczęła się uroczystym wejściem dwunastu mężczyzn naszej parafii, którzy przedstawili scenę z Ostatniej Wieczerzy.

W trakcie liturgii podczas śpiewu „Chwała na wysokości…” biły wszystkie dzwony w kościele, a po jego zakończeniu dzwony zamilkły do liturgii Wigilii Paschalnej. Podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej ks. Zbigniew Porębski jako główny celebrans dokonał symbolicznego obmycia nóg zaproszonym na tę liturgię dwunastu mężczyznom wybranym spośród wiernych.

Na zakończenie Eucharystii nasze myśli i życzenia skierowane zostały w stronę naszych Kapłanów pracującym w parafii za ich posługę przy ołtarzu, w konfesjonale, w szkole, wśród grup i wspólnot parafialnych, pośród chorych i potrzebujących. Za ich serce w sprawowaniu tych posług, życzliwość, cierpliwość i wyrozumiałość – serdecznie dziękujemy.

Po zakończeniu Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament przeniesiono do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Z ołtarza zdjęte zostały świece, mszał, krzyż, obrusy, a tabernakulum zostało otwarte i puste. Wieczorem ks. Mariusz wraz z młodzieżą (służba Liturgiczna) oraz scholą dziecięcą poprowadzili czuwanie przy ciemnicy. Był to czas przeżywania chwil pojmania Pana Jezusa przez straż świątyni oraz Jego męki.

W Wielki Piątek nastąpiła kontynuacja liturgii. Od rana trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, Jutrznia, Koronka do Bożego Miłosierdzia wraz z Drogą Krzyżową. Wieczorem przeżyliśmy Liturgię Męki Pańskiej wraz z adoracją krzyża. W tym dniu z powagą i w skupieniu uczestniczyliśmy w liturgii słowa, adoracji krzyża oraz liturgii Komunii św. Każdy uczestnik miał okazję, by osobiście oddać hołd Panu poprzez pocałunek złożony na Jego krzyżu. Po liturgii nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie. Czuwanie przy Panu tego wieczoru poprowadziła młodzież naszej parafii wraz z Panią Katechetką Reginą Kaczmarek.

W Wielką Sobotę Adoracja w Bożym Grobie trwała od godzin porannych. Potem odprawiliśmy wspólnie śpiewaną jutrznię. Następnie kapłani (w naszej świątyni oraz miejscowościach otaczających Międzybórz) święcili pokarmy na stół wielkanocny. Wieczorna Liturgia Paschalna Wielkiej Soboty rozpoczęła się po zmroku o godz. 20.00. W pierwszej części, zwanej liturgią światła, poświęcony został ogień i paschał, który symbolizował obecność Chrystusa – światłości świata. Ta piękna świeca została wniesiona do ciemnego kościoła przez ks. Mariusza Jawnego, by rozświetlić ciemności grzechu i śmierci. Następnie uczestniczyliśmy w rozbudowanej liturgii słowa, która poprzez 7 czytań opowiadała całą historię zbawienia człowieka przez Pana Boga. Potem nastąpiło poświęcenie wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń sakramentu chrztu. Kończyliśmy tę liturgię ze świadomością, że Pan zmartwychwstał i żyje – również w naszych sercach.

Na czas świętowania życzymy doświadczenia tego Życia, które ukryte jest w Bogu i które w tych świętych dniach zostało w nas odnowione. Niech Zmartwychwstały dotyka serc wszystkich i pokazuje drogę miłości.

Liturgia Wieczerzy Pańskiej – Wielki Czwartek

Liturgia Męki Pańskiej – Wielki Piątek

Liturgia Paschalna – Wielka Sobota

Rezurekcja – Niedziela Wielkanocna