Odpust Parafialny 01.05.2022

         Co roku 1 maja oddajemy cześć św. Józefowi Rzemieślnikowi, który patronuje ludziom pracy. Jest to ważne święto w naszej parafii, bo zauważamy nieodzowne wsparcie św. Józefa Rzemieślnika w naszej codzienności. Sumę odpustową odprawił i słowo boże wygłosił ks. Rafał Kopis -proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie

          W kazaniu podkreślał wielka rolę św. Józefa Rzemieślnika w naszym życiu, pouczając że św. Józef „nakazuje” Jezusowi by nas prowadził. Zaznaczył wielką rolę św. Józefa – jaką pełni w Narodowym Sanktuarium w Kaliszu Kaznodzieja przytaczał wiele przykładów i porównań z życia, w których św. Józef Rzemieślnik w sposób widoczny jest w codzienności.

      Odpust zakończył się procesją eucharystyczną wokół kościoła z udziałem przedstawicieli poszczególnych części parafii.

    Ks. Proboszcz Zbigniew Porębski – wyraził wdzięczność wiernym parafii za liczny udział w odpuście. Dziewczynkom sypiącym kwiatki, młodzieży, ministrantom i lektorom.

 Serdecznie dziękujemy ks. Rafałowi  Kopis za modlitwę.

foto:R.W.