Odpust parafialny św. Józefa Rzemieślnika

W poniedziałek 1. maja br. obchodziliśmy nasz doroczny odpust parafialny ku czci naszego patrona św. Józefa Rzemieślnika. Świętowanie rozpoczęliśmy gromadząc się na sumie odpustowej, której przewodniczył ks. Jarosław Pizoń – Inspektor Prowincji Wrocławskiej. W koncelebrze brali udział ks. Dziekan Ryszard Jeleń, ks. Proboszcz Zbigniew Porębski, ks. Tomasz Olejnik i ks. Bartosz Mikuła. W uroczystościach odpustowych udział wzięli zaproszeni kapłani, przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście oraz licznie zebrani wierni.

W homilii ks. Jarosław Pizoń podkreślił, że odpust parafialny to dzień szczególny – dzień wspólnoty parafialnej i święto patronalne kościoła. Stwierdził, że: „Nie tylko łączą nas więzy krwi czy przyjaźni, ale łączy nas wiara, bo dzięki wierze tworzymy Wspólnotę Kościoła”.

Ks. Inspektor powiedział, że w ten dzień wspólnoty parafialnej na uroczystej Eucharystii połączył nas wyjątkowy patron – św. Józef – człowiek wielkiej wiary i ciężkiej pracy, która zawsze połączona była z wiernością Panu Bogu. Patron wielki i pokorny, któremu Bóg powierzył swoje skarby – Jezusa i Maryję. Dla nich żył, dla nich się trudził, dla nich był gotowy do najwyższych ofiar. Patron, który w swej pokorze dał przykład Bożego ojcostwa. Kochający, troskliwy, czuły, mądry i ciągle obecny. Zapewniał bezpieczeństwo i służył swojej rodzinie. Św. Józef jako człowiek wiary i wierności przeszedł trudną drogę: od zawierzenia Bogu poprzez trudne doświadczenia związane z narodzinami Jezusa, ucieczkę do Egiptu oraz trudne życie w Nazarecie. Nigdy nie protestował, nie buntował się, nie uciekał. Jako cieśla, pracą swoich rąk na nowo budował świat Chrystusowy. Praca go uświęciła, gdyż wykonywał ją rzetelnie, wypełniał ją cicho i pokornie jako zleconą od Boga.

W homilii ks. Jarosław Pizoń uświadomił nam, że dzięki pracy człowiek może doskonalić się, dążyć do świętości, a jednocześnie żyć w sposób, który dałby mu możliwość założenia i utrzymania rodziny. Jednak każdego dnia powinniśmy pamiętać, że Bóg jest twórcą człowieka, dawcą siły i powinniśmy dziękować Bogu za wszystko, co dla nas uczynił.

Po uroczystej Mszy Świętej wokół kościoła przeszła procesja odpustowa, a po powrocie do ołtarza celebrans udzielał wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Uroczystości towarzyszył specyficzny klimat i miła atmosfera. Po uroczystościach religijnych wierni udali się do ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła straganów z różnymi atrakcjami, zabawkami i słodyczami dla dzieci.

Prośmy Patrona naszej Parafii – Naszego św. Józefa – o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Tronem.