ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2019

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2019
(Kolęda)

21.01 – 22.01.2019

Poniedziałek 21.01.2019 – od godz. 15.00

KLONÓW od Międzyborza obie strony (ks. Marcin)
KLONÓW od nr 54 w kierunku Żabińca i od nr 34 w kierunku
Międzyborza obie strony (ks. Proboszcz)

Wtorek 22.01.2019 – od godz. 15.00

NIWKI KRASZOWSKIE od Międzyborza (ks. Marcin)
NIWKI KRASZOWSKIE od Niwek Książęcych
(ks. Proboszcz)

Środa 23.01.2019 – od godz. 15.00

LIGOTA RYBIŃSKA (ks. Proboszcz)
HAŁDRYCHOWICE, ZIELONKA
(ks. Marcin)