ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE (KOLĘDA) 02.01 – 06.01.2024

Kolęda rozpoczyna się według wskazanej godziny
od numeru pierwszego (chyba, że w rozkładzie wskazano inaczej)

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE (Kolęda)
Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu

WROCŁAWSKA (1-21)Ks. Proboszcz , Piotr Kiecka Dominik
WROCŁAWSKA (22-28)Ks. Waldemar, Szuster Pawlak

WROCŁAWSKA (29-35)Ks. Proboszcz, Wierzbicki Żmuda
WROCŁAWSKA (37-65)Ks. Waldemar, Łaski Ksawery

SYCOWSKA – od nr. 1 w kierunku KraszowaKs. Waldemar , Piotr Kiecka Dominik
SYCOWSKA – od Kraszowa w kierunku MiędzyborzaKs. Proboszcz, Wierzbicki Żmuda

TĘCZOWA; JANA PAWŁA II; SZKOLNA;
RZEMIEŚLNICZA; ZACISZE
Ks. Proboszcz, Szuster Łaski
WROCŁAWSKA – Granów; SPORTOWA; BADURYKs. Waldemar , Tymek Pawlak