Opłatek Róż Różańcowych

W niedzielę 29. stycznia w górnej sali Oratorium odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Żywego Różańca.