Poświęcenie dachu na Plebanii

22.09.2021 Jego Ekscelencja ks. bp. Łukasz Buzun dokonał poświęcenia odnowionego dachu na plebanii oraz tablicy pamiątkowej.