Poświęcenie Medalików

9 stycznia o godz. 11:30 podczas Mszy Świętej dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymały medaliki które ks. proboszcz Zbigniew Porębski poświęcił je.