Poświęcenie Opłatków

Dzisiaj po każdej Mszy Świętej zostały poświęcone  i rozdane opłatki na stół wigilijny.

 Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem. Oby piękna i bogata tradycja wigilijnego opłatka żyła pośród nas i była przekazywana następnym pokoleniom.

Foto: R.W.