Poświęcenie Różańców

W niedzielę 9 października 2022 dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej uczestniczyły we Mszy św. o godz. 11.30. W czasie liturgii zostały poświęcone różańce. To kolejny etap w przygotowaniu młodych chrześcijan do przyjęcia w maju pierwszej Komunii świętej.

Ks. Proboszcz błogosławiąc różańce, modlił się, aby każdy, kto będzie je nosił ze czcią, odmawiał z uwagą i pobożnie rozważał tajemnice, był zachowany od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa.

foto:R.W