Poświęcenie Świec 30.01.2022

W niedzielę 30 stycznia br. na  Mszy św. o godz. 11:30, dzieci klas trzecich, które w tym roku przygotowują się do przyjęcia I Komunii św., uczestniczyły w obrzędzie poświęcenia świec komunijnych.

Kandydatom przygotowującym się do I Komunii św. życzymy wytrwania na ewangelicznej drodze naśladowania Pana Jezusa, a ich rodzicom światła Ducha Świętego w religijnym wychowaniu ich dzieci.