Sakrament Bierzmowania 16.09.2020

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.  Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha

Udzielanie Ducha Świętego przez  nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatyczno wspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym i społecznym.

Sakrament Bierzmowania udzielił Ekselencja ks. Biskup Łukasz Buzun 16.09.2020