Sceniczna droga krzyżowa

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Swoją odkupił świat”

Te słowa kojarzą nam się w szczególności z nabożeństwem odprawianym w piątki Wielkiego Postu, a mianowicie z Drogą Krzyżową. Jest to wyjątkowe spotkanie z Jezusem niosącym krzyż na kalwaryjskie wzgórze, gdzie oddał Swe życie za Ciebie i za mnie: nędznych grzeszników. Grzeszników, których Bóg ukochał do tego stopnia, że poświęcił za nich własnego Syna, aby nas przez Swoją Krew odkupił (J 3,16).

W takim nabożeństwie mieliśmy możliwość uczestniczyć w piątek 31 marca br. Było ono pięknym doświadczeniem wielkopostnej modlitwy i refleksji.

Zaangażowanie wielu osób z naszej parafii (przygotowanie i czytanie rozważań, uszycie strojów itp.) pozwoliło wszystkim uczestnikom doświadczyć modlitwy i skupienia w czasie czytania rozważań oraz głębokie ich przeżywanie.

Podczas nabożeństwa w nowy, niespotykany dotąd w naszej parafii sposób, w konstrukcji „Stopklatki” przedstawiono nie tylko ostatnią, męczeńską drogę Jezusa, ale także zobrazowano Drogę Krzyżową jako drogę problemów codziennego życia współczesnego człowieka.

Każdy z nas przemierzając różne drogi życia niejednokrotnie doświadczał krzyża codzienności, który pozwala stanąć twarzą w twarz ze swymi wadami i słabościami, doświadczeniami choroby i opuszczenia, samotności i cierpienia, trudnymi wyborami i walką z pokusami.

Inspiracją do rozważań przedstawionej Drogi Krzyżowej było wniesienie do naszego życia: wrażliwości, miłości, nadziei i pokory. Tradycyjny schemat 14 stacji połączony został z konkretnymi wydarzeniami i zjawiskami współczesnego świata. W ten sposób każda stacja dotykała wybranych problemów, z którymi boryka się dzisiejszy człowiek: obojętność, brak akceptacji, słabość, niechęć i niemoc, egoizm, brak odwagi, cierpienie, smutek, żal i samotność.

Treść poszczególnych stacji wyrażono nie tylko poprzez treść rozważań, ale także przez realistyczny obraz i dźwięk. Artystyczno-sceniczne formy przedstawiały tematykę danej stacji, natomiast muzyka tworzyła klimat.

Rozważania treści kolejnych stacji miały pobudzać nas do osobistych refleksji i rewizji własnego życia, do uregulowania swoich spraw z Panem Bogiem i bliźnimi oraz podjęcia w duchu miłości codziennych obowiązków. Każde z wydarzeń Drogi Krzyżowej było zachętą do bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty, którego codzienne życie będzie bardziej wrażliwe i bardziej wyczulone na cierpienie i potrzeby innych – nie tylko w rodzinie, ale w każdym środowisku.

Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczestników było to ważne wydarzenie w czasie tegorocznego Wielkiego Postu i jego przeżycie na długo zapadnie wszystkim w pamięci.

Wielkie słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim wykonawcom za ich wkład, odwagę, poświęcenie, zaangażowanie oraz dostarczenie wielu wrażeń, emocji i wzruszeń w czasie nabożeństwa tegorocznej Drogi Krzyżowej.

Szczególne słowa podziękowania i wdzięczności należą się proboszczowi ks. Zbigniewowi Porębskiemu za pomysł, pełny profesjonalizm, wsparcie organizacyjne oraz troskę o nasze przygotowanie duchowe do godnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu i organizacji Drogi Krzyżowej – bardzo dziękujemy.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami”

Parafianie

A tu można obejrzeć nagranie wideo tej Drogi krzyżowej: