Święcenia prezbiteratu

– Służcie w kapłaństwie jako salezjanie i nie szukajcie niczego obok – mówił biskup kaliski Damian Bryl podczas święceń czterech salezjanów inspektorii wrocławskiej. Święcenia prezbiteratu odbyły się w bazylice Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze.

W homilii biskup kaliski przytaczając słowa Jana Pawła II wskazał, że „prezbiter staje się szafarzem istotnych działań zbawczych i staje się odpowiedzialny za to, aby jego styl życia i formacji, tworzone struktury kościelne oraz dziedziny i sposoby duszpasterstwa wyrastały z Chrystusa”.

Odwołując się do św. Grzegorza z Nazjanzu podkreślił, że wielkość łaski i misji kapłańskiej wymaga nawrócenia, by całym swoim życiem odpowiedzieć Chrystusowi.

-„Trzeba zacząć od oczyszczania siebie, zanim się będzie oczyszczało innych; trzeba posiąść naukę, by móc uczyć innych; trzeba stać się światłem, by oświecać, samemu zbliżyć się do Boga, by innych do Niego przybliżać, być uświęconym, by uświęcać, prowadzić za rękę i radzić rozumnie” – cytował kaznodzieja.

Przekonywał, że dar kapłaństwa jest wielkim wyzwaniem do podjęcia stylu życia na wzór Chrystusa. – Macie nie tylko o Chrystusie mówić, przypominać, ale macie żyć jak Chrystus. My chcemy widzieć w was Chrystusa. Dbajcie o to bracia, by wasze świadectwo życia, nie tylko czyny i słowa, ale świadectwo było klarowne, otwierające i zapraszające – akcentował celebrans.

Stwierdził, że kapłaństwo będzie naznaczone rysem duchowości salezjańskiej na wzór św. Jana Bosko. – Jesteście kapłanami w tej wspólnocie Kościoła, która ma swój konkretny charyzmat. Służcie tym charyzmatem, szukajcie inspiracji w nim i pytajcie jak tym charyzmatem służyć Kościołowi. Charyzmat, którym żyjecie jest ważny dla Kościoła, dla naszej diecezji. Służcie w kapłaństwie jako salezjanie i nie szukajcie niczego obok – wskazywał biskup kaliski.

Zachęcał wiernych, aby modlili się do Maryi w intencji nowowyświęconych kapłanów. – Prośmy Maryję Wspomożycielkę Wiernych, by im towarzyszyła, by zawsze każdego dnia, każdej chwili, w każdym miejscu byli wierni łasce, którą dzisiaj otrzymali, by z tą łaską współpracowali, by zaangażowali się całym sercem, by nie szukali siebie, tylko Bożej chwały. Niech Maryja Wspomożycielka im towarzyszy – powiedział bp Bryl.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: ks. Bartłomiej Polański, przełożony prowincjalny inspektorii wrocławskiej, kapłani, nowicjusze, alumni, osoby konsekrowane z wszystkich inspektorii salezjańskich, rodzice, rodzeństwo i krewni nowo wyświęconych kapłanów.

Po Mszy św. inspektor ks. Bartłomiej Polański wręczył nowym kapłanom dekrety kierujące ich do pracy we wspólnotach salezjańskich w Poznaniu, Częstochowie, Wrocławiu i Twardogórze.

Nowo wyświęceni kapłani to: ks. Bartosz Balcerzak, Mateusz Buczek, Paweł Lehmann i ks. Arkadiusz Żydziak.

Foto: R.W.