Święto św. Stanisława Kostki

Dzień 18 września w kalendarzu liturgicznym poświęcony jest szczególnej osobie, jaką niewątpliwie
był św. Stanisław Kostka – patron młodzieży.
Tego dnia młodzież zgromadziła się na uroczystej Eucharystii o godz. 18.00.