Uroczystość Bożego Ciała

W czwartek 31. maja obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zwaną Bożym Ciałem.
Tego dnia Chrystus opuścił tabernakula świata, aby przyjść do swoich dzieci osobiście, między ich ulice i domy i im pobłogosławić. Po uroczystej Eucharystii o godz. 10.00 udaliśmy się w procesję ulicami naszego miasta.
Naszej modlitwie towarzyszyła piękna pogoda.