Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie, – módl się za nami.

Przesławny potomku Dawida, – módl się za nami.

Światło Patriarchów, – módl się za nami.

Oblubieńcze Bogarodzicy, – módl się za nami.

Opiekunie Odkupiciela, – módl się za nami.

Przeczysty stróżu Dziewicy, – módl się za nami.

Żywicielu Syna Bożego, – módl się za nami.

Troskliwy obrońco Chrystusa, – módl się za nami.

Sługo Chrystusa, – módl się za nami.

Sługo zbawienia, – módl się za nami.

Głowo Najświętszej Rodziny, – módl się za nami.

Józefie najsprawiedliwszy, – módl się za nami.

Józefie najczystszy, – módl się za nami.

Józefie najroztropniejszy, – módl się za nami.

Józefie najmężniejszy, – módl się za nami.

Józefie najposłuszniejszy, – módl się za nami.

Józefie najwierniejszy, – módl się za nami.

Zwierciadło cierpliwości, – módl się za nami.

Miłośniku ubóstwa, – módl się za nami.

Wzorze pracujących, – módl się za nami.

Ozdobo życia rodzinnego, – módl się za nami.

Opiekunie dziewic, – módl się za nami.

Podporo rodzin, – módl się za nami.

Podporo w trudnościach, – módl się za nami.

Pociecho nieszczęśliwych, – módl się za nami.

Nadziejo chorych, – módl się za nami.

Patronie wygnańców, – módl się za nami.

Patronie cierpiących, – módl się za nami.

Patronie ubogich, – módl się za nami.

Patronie umierających, – módl się za nami.

Postrachu duchów piekielnych, – módl się za nami.

Opiekunie Kościoła świętego, – módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.Amen.