Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna jest:

w poniedziałki i środy: 11.00 – 12.30 oraz 16.00 – 17.15.

w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień): poniedziałki i środy 18.30 – 19.00

W sprawach pilnych (pogrzeb, wezwanie do chorego): o każdej porze.

Potrzebne dokumenty i informacje:

Sakrament chrztu

Rodzice, którzy chcą wychować dziecko w wierze katolickiej i chcą, by ich dziecko otrzymało chrzest i zostało włączone we wspólnotę Kościoła Rzymskokatolickiego zgłaszają się do kancelarii co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym chrztem. Chrztu dzieciom udziela się tylko w wypadku pewności, że rodzice lub inna wyznaczona przez wspólnotę Kościoła osoba zadba o ich chrześcijańskie wychowanie.

Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka z USC, świadectwo ślubu kościelnego rodziców, dane adresowe rodziców oraz chrzestnych, pozwolenie od proboszcza miejsca zamieszkania chrzestnych na pełnienie tej godności. Rodzice
i chrzestni muszą wyrazić wolę przystąpienia do Sakramentu Pojednania, by podczas udzielania dziecku sakramentu chrztu mogli przystąpić do Komunii św. (w tym celu otrzymują tzw. kartki do spowiedzi).

Chrzestnym może być osoba, która: ukończyła szesnasty rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania oraz jest wierząca i praktykująca. Nie może zatem być to osoba, która na przykład żyje w związku niesakramentalnym.

Pierwsza Komunia Święta

Przystępują dzieci w klasie III szkoły podstawowej, po całorocznym przygotowaniu przez katechetów. Rodzice i dzieci uczestniczą w dodatkowych mszach św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 16.00.

Uroczystość odbywa się zazwyczaj w drugą niedzielę maja.

Wymagane świadectwo chrztu.

Sakrament bierzmowania

Sakrament udzielany jest zasadniczo na koniec VIII klasy szkoły podstawowej. Przygotowuje pani katechetka przez katechezę szkolną oraz comiesięczne spotkania formacyjne.

Wymagane dokumenty: świadectwo chrztu, świadectwo uczestnictwa
w katechezie potwierdzone przez katechetę.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu.

Wymagane dokumenty: aktualne świadectwo chrztu (ważne sześć miesięcy od daty wystawienia), zaświadczenie z USC (ślub konkordatowy), świadectwo bierzmowania, świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich, świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej bądź zawodowej, dowody osobiste.