Obchody 100-lecia objawień Matki Bożej Fatimskiej

„Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi„.

W maju bieżącego roku przypada jubileusz setnej rocznicy rozpoczęcia objawień Matki Bożej Fatimskiej. Rzadko które wydarzenie religijne odegrało tak ważną rolę w dziejach Kościoła, jak objawienia fatimskie. Te niezwykłe wydarzenia są wielkim wezwaniem dla ludzi naszych czasów, gdyż do tej pory nic nie straciły ze swojej aktualności. Ich głównym przesłaniem była konieczność nawrócenia, pokuty, modlitwy o pokój oraz ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi. Obchody stuletniej rocznicy objawień powinny stać się kolejnym narzędziem do umocnienia wiary.

Główne uroczystości obchodów upamiętniających 100-tną rocznicę objawień fatimskich w naszej „Polskiej Fatimie” w Międzyborzu odbyły się w dniach 12-13 maja br. Na uroczystości te do naszej parafii zaproszony został ks. biblista dr Ryszard Kempiak, który w tych dniach przewodniczył Eucharystii i głosił słowo Boże.

W piątkowy wieczór (12 maja) podczas Mszy św. ks. dr Ryszard Kempiak w pierwszych słowach homilii przypomniał zgromadzonym historię objawień fatimskich oraz wyjaśnił sens i cel sześciu objawień Matki Bożej. Jak mówił – świadkami objawień była trójka fatimskich dzieci: Łucja (10 lat), Franciszek (9 lat) i Hiacynta (7 lat), których na spotkanie z Maryją wcześniej przygotowywał Anioł Pokoju. To za ich pośrednictwem „Piękna Pani” wzywała ludzi do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty. To przez te dzieci Maryja uświadomiła ludziom, że największą tragedią człowieka jest grzech i trwanie w grzechu, który prowadzi do odrzucenia Boga. Na zakończenie homilii ksiądz dodał, że Maryja zgromadziła nas po to, byśmy pokochali ją bardziej, byśmy wypełniali jej prośby, byśmy odmawiali różaniec i czcili jej Niepokalane Serce.

Natomiast w sobotniej homilii kapłan nawiązał do zamachu na życie św. Jana Pawła II, który miał miejsce na placu św. Piotra 13 maja 1981 r., a więc dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie. Cudowne ocalenie Ojca Świętego jest potwierdzeniem prawdziwości i aktualności fatimskiego orędzia. Nawiązując do przebiegu i treści objawień ks. Ryszard Kempiak przypomniał, iż „Piękna Pani” przykazała pastuszkom częstą modlitwę i poprosiła, aby przez pięć następnych miesięcy, trzynastego dnia każdego z nich, przychodzili zawsze o tej samej porze w miejsce objawienia. Św. Jan Paweł II tłumaczył, że współczesny świat znajduje się na krawędzi czasu, a orędzie fatimskie może nam ukazać drogę w bezpieczną przyszłość. Ks. Kempiak przypomniał, że dramatyczny moment, jaki przeżywa obecnie ludzkość, powinien skłonić wszystkich do zwracania się z większą ufnością do Niepokalanego Serca Maryi, aby wyprosiła nam zbawczą moc łaski Bożej. Jak dalej stwierdził to nasze poświęcenie, oddanie się Matce Niepokalanej powinno wyrażać się w posłuszeństwie Jej życzeniom i prośbom, bo „Piękna Pani” z Fatimy prosi każdego z nas, abyśmy strzegli się grzechu ciężkiego i dbali o zachowanie największego skarbu: przyjaźni z Jezusem i życia w stanie łaski uświęcającej. Prosi również, abyśmy codziennie składali Bogu przez Jej Niepokalane Serce swoje trudy życia, ofiarę pracy, zmęczenia, cierpienia i modlitwy w duchu zadośćuczynienia za grzechy świata, które boleśnie ranią Serce Jej Syna i Jej Niepokalane Serce.

W trakcie naszych uroczystości nastąpiło poświęcenie nowo zakupionej figury Matki Bożej Fatimskiej. Ks. Proboszcz Zbigniew Porębski w łączności z wiernymi dokonał uroczystego Aktu Zawierzenia naszej Parafii Matce Bożej Fatimskiej.

Po uroczystej Mszy Świętej wokół kościoła przeszła procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej, w trakcie której odmawiano Litanię Loretańską, a po powrocie do ołtarza celebrans udzielał wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Uroczystościom towarzyszyła atmosfera modlitwy i skupienia.

Należy też przypomnieć, że w ramach rocznicowych obchodów objawień fatimskich w naszej Parafii w miesiącu maju trwa peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej.

Oto zdjęcia z tych uroczystości: